Language
อธิการบดี
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
 
 
บริการการศึกษา
 
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2558
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
  ปฏิทินวิชาการ 2558
 
บริการออนไลน์
 
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
 
แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
  มาร์ชพระนคร
 
Social
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 243
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1869
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 768813

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
เพลง March Pnru
 
JW Player Loading....
 
รวมรูปภาพกิจกรรม

21 ก.ค.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  
9 ก.ค.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  
6 ก.ค.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  
3 ก.ค.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  
29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
  
26 มิ.ย.58 โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดย งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ หอประชุมภัทรมหาราช
  
25 มิ.ย.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  
24-26 มิถุนายน 2558 มหกรรมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology Festival
  
24 มิ.ย.58 โครงการฟังธรรมเทศนาจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ''ธรรมะกับการเรียนครั้งที่ 3'' ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  
23 มิ.ย.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  
22-26 มิถุนายน 2558 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและบุคลากรใหม่วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
  
20 มิถุนายน 2558 รายงานตัวและปฐมนิเทศนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
  
17 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์”
  
17 มิ.ย.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  
17 มิ.ย.58 พิธีเปิดคลินิกส่งเสริมสุขภาพพระนครเวชกรรม ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  
แสดงทั้งหมด 454 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 15 หัวข้อ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8456

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8456