ปฏิทินกิจกรรม
 
  กันยายน : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
   
สำหรับนักศึกษา
 
 ระบบบริการการศึกษา
 E-mail PNRU
 E-learning
 ขอรับรหัสผ่าน Internet , PNRU-WIFI
 แบบฟอร์มขอรับทุน
 ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา ชาย-หญิง
 E-Book
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
   
สำหรับบุคลากร
 
  ระบบ E-office
  E-mail PNRU
  โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
  ขอรับรหัสผ่าน Internet , PNRU-WIFI
  E-Book
  พรบ.กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 
   
ตราสัญลักษณ์
 
 ตราสัญลักษณ์สภาคณาจารย์ฯ
 
   
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 30
ปีนี้มีคนเข้าชม : 188
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1633

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
   

  ประชาสัมพันธ์
   
  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
  more
   
     
  สภาคณาจารย์
   
  สารจากประธานสภาคณาจารย์
  คณะกรรรมการ
  หน้าที่ของสภาคณาจารย์
  ข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  more
   
     
  รวมรูปภาพกิจกรรม
   
    ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1-4สค60
    ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่8/2559 วันที่ 5ตค59
     ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/59 วันที่ 10 สค59

    ประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 14 มิ.ย.59 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
    การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.พระนคร วันที่1- มิ.ย.59 ณ จันทบุ
    ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/59 วันที่ 4 พค59
  more
   
     
   


  อาจารย์ขจิตพรรณ  อมรปาน
  ประธานสภาคณาจารย์
  และข้าราชการ

   
     
  ข่าว
   
   
     
  สำหรับอาจารย์
   
    ระบบบริการการศึกษา
    ระบบ E-office
    E-learning
   E-Book
    โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
    ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
    E-mail PNRU
    ระบบส่งเกรดออนไลน์
    ขอรับรหัสผ่าน Internet , PNRU-WIFI
    พรบ.กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
   
     

   

   สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
       เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8456
       Phranakhon Rajabhat University
       9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok, Thailand 10220 Tel : (662) 544-8456